Závěrečné zkoušky

Po ukončení výuky a výcviku budete neprodleně přihlášeni k závěrečným zkouškám. Ze strany autoškoly již závěrečné zkoušky máte v ceně AŠ.

Od 1.7.2006 se platí navíc správní poplatek za zkoušky z odborné způsobilosti ve výši 700,-  Kč ( není součást ceny AŠ ).
Poplatek musí každý žadatel sám uhradit na pokladně Magistrátu města Karviná a doklad o zaplacení mít sebou u závěrečných zkoušek.

závěrečné zkoušky se skládají:

  • test z pravidel silničního provozu
    Test se provádí na PC, max.doba je 30.minut, pouze jedna správná odpověď.
  • zkouška z praktické jízdy
    Žadatel musí při zkoušce z praktické jízdy prokázat znalosti a dovednosti v řízení motorového vozidla.