Podmínky přijetí

  • žadatel podá písemnou žádost + posudek o zdravotní způsobilosti (potvrzen praktickým lékařem)
  • ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhne žadatel věku - u skupiny B (18 let)
  • žadatel musí být způsobilý k právním úkonům
  • má na území ČR trvalý nebo přechodný pobyt (u cizinců je vyžadováno potvrzení o trvalém pobytu nebo potvrzení o přechodném pobytu, což vydává Cizinecká Policie )
  • není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel