Vrácení ŘP

doklady potřebné k přezkoušení z odborné způsobilosti:

  • přinést vyplněnou žádost ( formulář níže )
  • přinést potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře ( formulář níže ) a pokud je odebrání ŘP kvůli tzv."vybodování", tak je nutný i výsledek dopravně-psychologického vyšetření  dopravní psycholog Ostrava
  • přinést rozhodnutí, kterým byla žadateli uložena sankce, nebo rozsudek, kterým byl žadateli uložen trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, popřípadě ověřená kopie rozhodnutí nebo usnesení, kterým bylo rozhodnuto o upuštění nebo o podmíněném upuštění od výkonu zbytku této sankce nebo tohoto trestu
  • pokud Vás nabídka oslovila, neváhejte nás kontaktovat

formuláře ke stažení:

žádost (tiskněte oboustranně)

posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

cena: 1.000,- Kč